Archival pictures of Ilingwezi

Back to Ilingwezi

Ilingwezi is pushed to wake up by Natumi

Enjoying her mudbath

Ilingwezi

Give Ilingwezi the gift of life by adopting today.