Ilingwezi's latest photos

Back to Ilingwezi

Ilingwezi browsing in a field

Ilingwezi

Ilingwezi

Ilingwezi

Ilingwezi enjoys a bath

Ilingwezi

Ilingwezi & Emily

Ilingwezi at mudbath

Ilingwezi sratching

Give Ilingwezi the gift of life by adopting today.