Enkesha's latest photos

Back to Enkesha

Kiasa and Enkesha

Enkesha

Mwana and Enkesha

Enkesha

Maktao and Enkesha

Enkesha and Kapei

Enkesha and Kapei

Enkesha browsing

Enkesha

Enkesha and Lima Lima

Amali and Enkesha

Kapei and Enkesha playing in the dust pile

Enkesha and Kapei playing

Kapei and Enkesha

Enkesha and Kiasa

Enkesha and Zongoloni

Maktao and Kiombo separated by Enkesha

Enkesha

Enkesha, Mwana and Murera

Enkesha

Enkesha

Enkesha looking after Mwana

Enkesha

Enkesha and Mwana

Enkesha

Kiasa and Enkesha

Enkesha looking after Mwana in the mud bath

Enkesha

Enkesha

Enkesha and Mwana

Enkesha taking Mwana back

Enkesha

Quanza and Enkesha

Enkesha and Mwana

Kapei and Enkesha browsing together

Enkesha looking after Mwana

Enkesha

Enkesha climbing over the rocks

Enkesha browsing

Enkesha

Mwana charging in front of Kiasa and Enkesha

Enkesha, Amali, and Mwana after a mud bath

Kiasa and Enkesha, with little Mwana in the back

Enkesha peacefully browsing on her own

Mwana with Enkesha and Kiasa

Quanza, Enkesha and Kiasa leading Mwana away

Kiasa and Enkesha watching over Mwana

Mwana leading Lima Lima, Kiasa and Enkesha

Give Enkesha the gift of life by adopting today.