Kithaka's Latest Photos

Back to Kithaka

Kithaka after stealing his neighbors greens

Kithaka and Ngasha

Kithaka crosses the rocks

Kithaka

Kithaka

Kithaka

Kithaka rolls in front of the visitors

Kithaka climbs out of the mudbath

Kithaka with his trunk raised

Kithaka

Kithaka and the other orphans

Kithaka rushes through the bush

Kithaka, Barsilinga and Lemoyian mudbath fun

Kithaka

Kithaka has a splash

Kithaka enjoys splashing in the mudbath

Kithaka at the mud bath.

Lemoyian Kithaka and Barsilinga paying at Mud bath

Kithaka heading towards the bush

Kithaka makes a splash

Kithaka reaches out his trunk

Kithaka has milk

Kithaka sits on Tundani

Kithaka and Faraja play at the mudbath

Kithaka rubbing his eye

Kithaka and Barsilinga

Kithaka

Kithaka and Ngasha

Muddy Kithaka

Kithaka and Barsilinga enjoy the mudbath

Kithaka and Tundani playing

Kithaka chases 2 footballs into the mud

Kithaka cheekily steals Barsilinga's greens

Kithaka enjoys a hug from the keeper

Kithaka has his milk under the blanket

Kithaka playing at mudbath

Kithaka wallowing

Kithaka

Lemoyian and Kithaka playing

Kathaka and Barselinga enjoying a milk feed

Mischievous Kithaka

Kithaka under Turkwel

Kithaka playing with Daphne's grandson

Kithaka

Kithaka, Balguda, and Ishaq B being naughty

Kithaka enjoying the mudbath with his friends

Kithaka having fun

Kithaka playing

Give Kithaka the gift of life by adopting today.