Ndiwa's latest photos

Back to Ndiwa

Ndiwa is a clever little girl

Mteto browsing with Mundusi and Ndiwa

Ndiwa accompanied the older herd too

Ndiwa often sneaks off to find extra milk!

Ndiwa with Mteto

Ndiwa still runs back to the stockades!

Jotto followed Ndiwa

Ndiwa being a naughty one

Ukame going to help Ndiwa

Ndotto, Ndiwa, Mteto and Mbegu

Ndiwa's first day out

Give Ndiwa the gift of life by adopting today.